In front of the fat TV showing Untitled loop (2010)
Exhibition "Varning för känsliga människor"
Ystad Konstmuseum 2015